โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรม เจิมขวัญ เจิมใจ คว้าชัยโอเน็ต แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3

     วันที่ 10 มีนาคม  2564  ผอ.อมราพร  เชาวนาพันธุ์  พร้อมด้วย รองฯผู้อำนวยการ และคณะครู
โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม เจิมขวัญ  เจิมใจ คว้าชัยโอเน็ต  เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จะสอบโอเน็ตในครั้งนี้

  • เจิมขวัญ ม.3-e6121709
    เจิมขวัญ ม.3-e6121709
ติดต่อเรา