คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานสภานักเรียน

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานสภานักเรียนและจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน ณ เดอะภูตะวันบูทีคแอทเชึ่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี