นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ให้กับนักเรียน อายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นวันแรก โดยมีทีมแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก รพ.ปะเหลียน ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ณ ศาลาประชาคม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • LINE_ALBUM_กิจกรรมโรงเรียน_๒๑๑๐๑๘ (2)-5d9f9b2a
    LINE_ALBUM_กิจกรรมโรงเรียน_๒๑๑๐๑๘ (2)-5d9f9b2a
ติดต่อเรา