อธิบดีกรมบัญชีกลาง ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรมาตุ ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ จ.ตรัง

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรมาตุ ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดตรัง ในการนี้ นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th