นายอนุวัฒน์ เพชรมณี รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 3) ระดับชาติครั้งที่ 17

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ มอบเกียรติบัตรให้แก่นายอนุวัฒน์ เพชรมณี นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (สสวท.) ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 3) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th