บันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพรฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา