บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ (จังหวัดตรัง) เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

29  มิถุนายน  2564  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดตรัง) ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ติดต่อเรา