บุคลากรในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ (จังหวัดตรัง) เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

15  มิถุนายน  2564  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดตรัง) และบุคลากรของสำนักงานฯ ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ติดต่อเรา