ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดีและห่วงใยรู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัย และโรงเรียนปลอดภัย รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิปสั้นที่ชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2