ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) จัดประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท

 

ติดต่อเรา