พิธีเปิดป้ายห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดพิธีเปิดป้ายห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธี

  • พิธีเปิดป้ายห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
    พิธีเปิดป้ายห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ติดต่อเรา