วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติตน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเกียรติบัตร
ให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติตน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 15-05ce261c
    15-05ce261c
ติดต่อเรา