ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ของจังหวัดตรัง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้แก่นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ของจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรในสังกัด รักษาการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตรัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา