สพม.ตรัง กระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เครื่องใช้สำนักงาน และจุดที่มีผู้มาติดต่อราชการสัมผัสร่วมกัน หลังจากนั้น บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันบำรุงดูแลรักษาต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา