สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นางกรวิกา  ฉินนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และนายวรพงศ์  ฮาลูมะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ติดต่อเรา