สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) สนามสอบโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2564 สนามสอบโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  • 05-March-2021-01-eb138bf5
    05-March-2021-01-eb138bf5
    งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข