เผยแพร่ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากต้องมีข้อแนะนำในการใช้ , จัดฟันแฟชั่น ความสวยงามที่แผงไปด้วยอันตราย และเรื่องเราต้องหยุด “แชร์ลูกโซ่”

 

ติดต่อเรา