โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่สุจริต” (กิจกรรมที่ 3)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่สุจริต” กิจกรรมที่ 3 จิตสาธารณะ แบ่งบันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 โดยได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของ และเงินที่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ร่วมกันบริจาค  ให้แก่นักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งได้พิจารณาเลือกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง ที่มียอดผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวนสูงสุดของจังหวัดตรัง ได้แก่ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา และโรงเรียนกันตังพิทยากร

ติดต่อเรา