โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำโดยนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำโดยนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แนวทางการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามนโยบายภาครัฐ และการประชุมชั้นเรียน (Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  • กิจกรรมโรงเรียน 21-85ede423
    กิจกรรมโรงเรียน 21-85ede423
ติดต่อเรา