โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เพื่อเข้ารับการประเมิน ยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 18-10-64 คุณธรรม 2 ดาว-bca545f3
    18-10-64 คุณธรรม 2 ดาว-bca545f3
ติดต่อเรา