โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทย์ – คณิต และ โครงการ คณิต – จีน – อังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) 

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th