โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ วิทย์ – คณิต และ โครงการ อังกฤษ – จีน – ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19)

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th