โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022)ชื่อโครงงาน การประดิษฐ์ แผ่นฟิลม์รับประทานได้จากฟิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท

ชื่อโครงงาน จำนวนผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อโครงงาน การผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยเล็บมือนางด้วยกรรมวิธีธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการจับตัวของน้ำยางพารา

ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทีมพัฒนา           นางสาวสันต์ฤทัย โออินทร์

                            นางสาวดวงฤทัย ศรีเพ็ชร

                           นางสาวศศิกานต์ จันทรเดช

                            อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอุไร หนูแก้ว

    ติดต่อเรา