โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ภาคเช้าประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคบ่ายเป็นการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 ( Performance Agreement : PA )

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ภาคเช้าประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคบ่ายเป็นการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 ( Performance Agreement : PA ) เปิดพิธีโดย ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วิทยากรการอบรมครั้งนี้ คือ นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

    ติดต่อเรา