โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมการสอบธรรมศึกษา

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

  • สอนเสริมเพื่อเตรียมการสอบธรรมศึกษา
    สอนเสริมเพื่อเตรียมการสอบธรรมศึกษา
    งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
    สอนเสริมเพื่อเตรียมการสอบธรรมศึกษา