ประชาสัมพันธ์และขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์โครงประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. (กรุงเทพมหานคร) โดยมีการขยายเวลาการเปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวดถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.bangkok.go.th  หรือ  www.bangkok.go.th/environmentbma