ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 โดยเปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564