โครงการ “การสร้าง PA สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครูเชื่อมโยง ว21 และ วPA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ”

โรงเรียนไอเวิลด์ (สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) ร่วมกับ สถาบันไอเวิลด์ (หน่วยพัฒนาครูรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์สำหรับครูเป็นรายบุคคลมีความประสงค์จะจัดอบรมปฏิบัติการ โครงการ “การสร้าง PA สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครูเชื่อมโยง ว21 และ วPA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ” โดยรับสมัครห้องละ 50 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 499 บาท สามารถเบิกเงินงบประมาณได้ตามระเบียบราชการ