ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  จากเดิม วันที่  ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  เปลี่ยนเป็น 25 – 26 พฤศจิกายน 2564  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.science.up.ac.th

 

ติดต่อเรา