โครงการ “การจัดการการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการศึกษายกกำลังสองสำหรับสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ

โรงเรียนไอเวิลด์ (สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) ร่วมกับ สถาบันไอเวิลด์ (หน่วยพัฒนาครูรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาทุกระดับ มีความประสงค์ขยายผลโครงการ “การจัดการการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการศึกษายกกำลังสองสำหรับสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ”