ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโรค ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์กรอบแลบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ