ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นรู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์