สพป.ราชบุรี เขต 1 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการแห่งใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อให้การติดต่อราชการ เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่องต่อไป