ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ติดต่อเรา