การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 อัตรา

สามารถส่งคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

 

ติดต่อเรา