พิธีเปิดป้ายห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2564  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อาคารตรัง-กรุงเทพ  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง