ประชาสัมพันธ์บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนและบุคลากร

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับใช้สนับสนุนการเรียน – การสอนผ่านระบบออนไลน์ ให้กับครูและบุคลากร นำไปใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลนืแบบราคาประหยัด

 

ติดต่อเรา