ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิภาค”  ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ติดต่อเรา