11 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ครบรอบ 28 ปี

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และ คณะครูและนักเรียนร่วมจัดพิธีทำบุญโรงเรียน ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลในปีการศึกษา 2564 และ มีการทำพิธีทางศาสนาอิสลาม ได้เชิญโต๊ะอีหม่านและคณะ จำนวน 5 คน ประกอบพิธีขอพร (ดุอาห์) ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • กิจกรรมโรงเรียน 22 (1)-47dd36c4
    กิจกรรมโรงเรียน 22 (1)-47dd36c4
ติดต่อเรา