ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถส่งแบบกรอกประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประกาศ

 

แบบกรอกประวัติฯ

 

ติดต่อเรา