การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถส่งผลงาน ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 

ติดต่อเรา