ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการปกครองสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

ติดต่อเรา