ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 

ติดต่อเรา