ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 16 สิงหาคม 2564

 

ติดต่อเรา