ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (NARIT Science Week ๒๐๒๑)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  ขอเชิญชวนครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (NARIT Science Week ๒๐๒๑)  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ติดต่อเรา