ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ในระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  ผ่านระบบออนไลน์  ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.science.up.ac.th

 

ติดต่อเรา