รายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการอนุมัติย้าย สังกัด สพม.ตรัง กระบี่

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับอนุมัติย้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ (คำร้องขอย้ายที่ยื่น ระหว่างวันที่ 8 – 28 มกราคม 2564)