งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อหลัก “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” หัวข้อย่อย “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 

ติดต่อเรา