ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม การประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ขอเชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม การประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2564

 

ติดต่อเรา