ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1 + 2 + 1”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยลัยสวนดุสิต ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินงาน “โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1″ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน”

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th

 

ติดต่อเรา